Cashville-erbjudandet - Villkor

Cashville-erbjudandet  - Villkor
 
Termer som inte definieras häri skall ha samma innebörd som de i användaravtalet för Winorama och alla relaterade Riktlinjer finns på Winorama.
 
Användarna av Winorama erbjuds härefter en chans att vinna priser som del av enstaka turneringar, kampanjer eller specialerbjudanden för fullföljandet/slutförandet av prestation som krävs, fastställt av Winorama och endast underkastad deras revision och tillsyn.
 
1. Rätten att delta i kampanjen
 
1.1. Användare hos Winorama som önskar delta i kampanjen måste följa Winoramas användaravtal och relaterade policies och denna kampanjs villkor.
1.2. All information som tillhandahålls under registreringsprocessen måste vara korrekt, sanningsenlig, fullständig och aktuell.
1.3. För att delta i Winoramas kampanj måste spelaren vara minst 18 år eller den lagliga åldern i den jurisdiktion där individen är bosatt enligt lag (om över 18 år gamla).
1.4. Måste vara registrerad för att spela med "riktiga pengar" hos Winorama och ha gjort minst en (1) insättning till VARUMÄRKET i hans/hennes kontohistorik.
1.5. Priser som erbjuds av Winorama är endast avsedda för riktiga hobbyspelare. Du måste ange äkta och giltig information när du registrerar dig. Förändringar efter vinster kommer inte att accepteras och vinster kommer att ogiltigförklaras. Winorama förbehåller sig rätten att undersöka, avbryta, stänga av eller låsa ett konto vid misstanke om missbruk.
1.6. Winoramas styrelse, chefer, anställda, agenter, dotterbolag och/eller medlemmar i deras hushåll är inte berättigade att delta i kampanjen.
 
2. Kampanjförfarande
 
2.1. Tidsramen för CashVille-kampanjen är  6 mars 2019, 12:00 UTC till 27 mars 2019 12:00 UTC.
2.2. CashVille-kampanjen sker separat för varje VIP-nivå (Ny eller brons och silver eller guld och platina eller diamant) som anges i användaravtalet och relaterade policies.
2.3. Om en spelare under CashVille-kampanjens tidsram kommer att uppgraderas från en VIP-nivå till en annan kommer han/hon att fortsätta tävla med den VIP-nivå som han/hon startade CashVille-kampanjen med.
2.4. Spelarens nivå bestäms utifrån den nuvarande nivån vid startdatum och tidpunkt för CashVille-kampanjen.
2.5. Under den tid kampanjen är aktuell kommer spelarna få ett (1) gratis spel för varje belopp (enligt nedan) som satsas under kampanjens tidsram (som anges i punkt 2.1):

Satsningskrav

 

 

VIP-Nivå

EUR/GBP/USD

SEK/ NOK

Ny

100

1 000

Brons + Silver

200

2 000

Guld + Platina

300

3 000

Diamant

400

4 000

2.6. Spelets mål är att passera de 7 (sju) nivåerna ("Åkturerna") genom att flytta över hela brädet. Varje tur ger sin egen prissumma (som anges i punkt 2.8) baserat på spelarens VIP-nivå.
2.7. När satsningskravet är uppfyllt, öppnas ett spel och tärningarna kastas omedelbartSpelaren kommer att röra sig på spelplanen efter vad tärningen visar.
2.8. Tabellen nedan visar priserna som finns tillgängliga då spelaren passerar eller landar bredvid varje Åktur på spelplanen:

Priser i EUR/GBP/USD eller i (SEK/NOK)

Åktur #/VIP-nivåer

Ney

Brons + Silver

Guld + Platina

Diamant

1

5 (50)

10 (100)

15 (150)

20 (200)

2

10 (100)

20 (200)

30 (300)

40 (400)

3

15 (150)

30 (300)

45 (450)

60 (600)

4

20 (200)

40 (400)

60 (600)

80 (800)

5

30 (300)

50 (500)

80 (800)

100 (1,000)

6

50 (500)

80 (800)

120 (1,200)

200 (2,000)

7

70 (700)

170 (1,700)

250 (2,500)

300 (3,000)

2.9.  Genom att flytta upp på brädet kan spelaren samla omedelbara prispengar utan att ha några satsningskrav. De direkta prissummorna kan vara i belopp av 2, 3, 4, 5 eller 10 EUR/GBP/USD (20, 30, 40, 50, eller 100 SEK/NOK) och delas ut slumpmässigt.
2.10. Om en spelare landar på en vanlig ruta kommer spelet att stängas och framstegsindikatorn flyttas till noll.
2.11. Om en spelare landar på en direktvinstruta kan han/hon vinna ett pris som delas ut omedelbart.De direkta prissummorna kan vara i belopp av 2, 3, 4, 5 eller 10 EUR/GBP/USD (20, 30, 40, 50, eller 100 SEK/NOK) och delas ut slumpmässigt.
2.12. Om en spelare landar på en "Gå tillbaka-ruta", går hon/han bakåt det antal steg som anges på rutan.
2.13. I slutet av varje spel kommer spelet att stängas och förloppsindikatorn minskas till noll.
2.14. En spelare som klarar brädet genom att passera alla 7 åkturer börjar om från början.
2.15. Kampanjen kommer inte att vara tillgänglig på mobila enheter. Men all satsning på mobila enheter kommer att vara giltig och/eller räknas och presenteras på webbversionen av kampanjen.
2.16. Vinnarna kommer att tillkännages på Winoramas hemsida och kan också meddelas i alla andra former av kommunikation som används av nämnda varumärke (t ex Facebook, Twitter, Tryck och/eller andra marknadsföringsmaterial).
 
3. Kampanjens Regler & Villkor
 
3.1. Varje gång en spelare uppnår den satsningsnivå som krävs, inom kampanjens tidsram, får han/hon en möjlighet att spela en omgång (som anges i punkt 2.1).
3.2. När spelare är inloggade kommer de att se en framstegsindikator på skärmen. Med varje satsning som görs kommer framstegsindikatorn visa framsteg tills spelare har samlat tillräckligt för att tilldelas en runda i kampanjspelet. Framstegsindikatorn visas inte i HTML-spel men alla satsningar kommer att vara giltiga och/eller räknas.
3.3 En spelare kommer att nå slutet av framstegsindikatorn när hon/han ackumulerat, baserat på den individuella VIP-nivån, det belopp som anges i punkt 2.5.
3.4. När en spelare får en spelomgång kommer hans/hennes framstegsindikator återställas till noll (0) och spelaren måste samla ytterligare belopp i satsningar innan de tilldelas en till spelomgång (som anges i punkt 2.5).
3.5. Alla spelrundor som tilldelas en spelare måste spelas omedelbart och kan inte ackumuleras för att spelas vid ett senare tillfälle och/eller datum.
3.6. Om spelaren inte spelar (t.ex. stänger webbläsaren) kommer systemet att spela spelomgången automatiskt.
3.7. Om en spelare är nära slutet (åktur nummer 7) och får ett nummer som är högre än det antal steg som är kvar på tur nummer 7 kommer han att vinna priset för åktur nummer 7 och starta ett nytt spel.
 
4. Villkor för att få ett pris
 
4.1. Endast ett konto är tillåtet per hushåll. Flera registreringar kommer att ses som missbruk och kommer automatiskt att ogiltigförklara alla vinster och leda till att alla konton stängs.
4.2. Innan eventuella vinster delas ut måste alla spelaruppgifter på deras Winorama konto kontrolleras och verifieras och spelaren måste inom fem (5) bankdagar efter att turneringen är slut tillhandahålla giltig legitimation eller annan information eller dokumentation som bolaget, efter eget gottfinnande, anser vara nödvändig. De dokument som krävs kommer bland annat vara bevis på identitet, inklusive giltigt ID-kort, kreditkort under spelarens namn, adress, kontaktadress för e-post och giltigt telefonnummer. Att inte göra detta kommer att ogiltigförklara vinnarnas behörighet att ta emot ett pris.
4.3. Förändringar i spelarens uppgifter efter vinster kommer inte att accepteras och vinsterna blir ogiltiga.
4.4. Winorama kommer att anstränga sig för att försöka kontakta och validera spelarens personuppgifter om spelaren har vunnit ett pris; det är dock den vinnande spelarens ansvar att kontakta supporten/kontoansvarige för att göra anspråk på vinsten och lämna in alla nödvändiga dokument. Om en spelare vunnit ett pris men inte kontaktat supporten inom fem (5) bankdagar efter turneringen är slut kommer spelaren inte att vara berättigad att ta emot priset.
 
4.5. Vi tror att din framgång är ditt privata. Vi håller alla våra medlemmars vinster och priser konfidentiellt och privat. Trots det - genom att acceptera ett pris och/eller vinster, accepterar du och ger ditt medgivande i förväg till att bolaget kan komma att offentliggöra vissa uppgifter om vinster i reklamsyfte, inklusive priset, vinnarens förnamn och första bokstaven i ditt efternamn, vinnarens land och stad. Dessutom kan användare på Winorama som vinner ett pris uppmanas att lämna hans/hennes medgivande till att bli fotograferad och i så fall kan vi använda och offentliggöra fotot för marknadsföring, reklam och reklamsyfte utan ytterligare kompensation. Du bekräftar också att du till fullo kommer att samarbeta i detta avseende med företagsrepresentanter.
4.6. Winorama förbehåller sig rätten att undersöka, avbryta, stänga av eller låsa ett spelkonto vid misstanke om missbruk.
4.7. Priserna kan inte överlåtas, inte överföras och är avsedda för personligt och enskilt bruk.
4.8. Spelaren är ensamt ansvarig för att rapportera och betala skatter eller andra avgifter på eventuella priser och/eller vinster som du får från bolaget till berörda myndigheter.
 
5. Ändringar och/eller uppsägning av CashVille
 
5.1. Winorama förbehåller sig rätten att ändra eller avsluta CashVille-kampanjen efter sitt unika och exklusiva gottfinnande. I sådant fall kommer alla priser automatiskt bli ogiltiga.
5.2. Om Winorama beslutar vid sitt unika och exklusiva gottfinnande att en Winorama-spelare har brutit mot någon av marknadsföringsreglerna i CashVille-avtalet och/eller Winorama-användaravtalet och därmed medföljande policies förbehåller sig Winorama rätten att säga upp en Winorama-spelares deltagande i CashVille-kampanjen.
 
6. Allmänt
 
Dessa CashVille-villkor har utarbetats på engelska. Vid eventuell avvikelse mellan betydelserna av översatta versioner av denna policy och den engelska versionen skall innebörden av den engelska versionen gälla.
 
För eventuella frågor eller problem tveka inte att kontakta oss.
 
Utfärdades den 13 februari, 2019
Gäller tills vidare.