Sweet September Tournament - terms and conditions

Söta september -Kampanjvillkor

 

illkor som inte definieras här skall ha den betydelse som tillskrivs dem i Winorama Användarvillkor och relaterade Regler för användning som finns på Winorama.com.

Användarna av Winorama  är härefter erbjudna en chans att vinna priser som en del av turneringar, lotterier, kampanjer eller specialerbjudanden. För att kunna göra det ska man uppfylla vissa kriterier. Detta fastställs av Winorama.

 

1. Vad som krävs för att delta i  Söta september

 

1.1. Winorama användare som önskar delta i  måste efterfölja Winorama's Användaravtal och relaterade Policys och de nämnda reglerna Söta september.

1.2. Alla detaljer givna under registreringsprocessen måste vara korrekta, sanningsenliga, fullständiga och aktuella.

1.3. För att delta i Winorama's  Söta september måste spelaren vara minst 18 år eller äldre i den jurisdiktion där den enskilde är bosatt enligt lag (om äldre än 18 år) och ska ha registrerats med "riktiga pengar" hos Winorama.

1.4. Måste vara registrerad för “Real Money” spel med Winorama och ha en bakgrund av minst 1 (en) lyckad insättning.

1.5. Priser erbjudna av Winorama är endast avsedda för genuina fritidsspelare. Du måste ange sann och giltig information när du registrerar dig. Ändringar som sker efter vinst accepteras inte och dessa vinster kommer att ogiltigförklaras. Winorama förbehåller sig rätten att undersöka, avböja, upphäva eller låsa konton om missbruk misstänks.

1.6. Winorama's anställda, chefer, agenter, medlemsförbund och/eller medlemmar av deras hushåll är inte berättigade att delta i Söta september. Alla deltagare i  Söta september måste följa reglerna för Söta september.

 

2. Procedure:

 

2.1. Tidsramen för -Söta september är 11 September 2019, 12:00 UTC till 18 September 2019, 23:59 UTC.

2.2. Söta september sker separat för varje VIP-nivå (Icke-VIP eller Brons & Silver eller Guld & Platina eller Diamant) som angetts i Användarvillkoren och relaterade Policies.

2.3. Om en spelare under tidsbegränsningen för    Söta september blir uppgraderad från en VIP nivå till nästa kommer han/hon att fortsätta tävla inom den VIP nivån han/hon börjaded Söta september. 

2.4. Under är spelare på varje nivå dömda enligt “Liga Poäng” som reflekterar deras kumulativa satsningar inom Turneringens tidsbegränsning (enligt paragraf 2.1). Spelare som spelar Candy Reels, Mme Brioche’s Bakery och Wild Honey  under Söta september kommer att få omsättningen på sina insatser uppräknade till 150 % (Till skillnad från normala 100 % i omsättning per

I slutet av  kommer de 25 ledande spelarna, som samlat mest “Ligapoäng”, att motta priser från ett sammanlagt 41,225€ (enligt tabellen i paragraf 2.10). 

2.5. Spelarens nivå är baserad på dennes aktuella nivå vid startdatumet och tiden för Söta september. 

2.6. De ackumulerade “Ligapoängen” tjänade av varje spelare blir räknade på kvadratroten av spelarens poäng av deb totala insatserna under turneringen inot turnerigens tidsbegränsning (enlit paragraf 2.1). 

2.7. Alla spelare som är berättigade kommer att samla “Ligapoäng” med vilka han/hon kan gå uppåt i    rankerna

2.8. Deltagande spelare får deras insatsmängder och “Ligapoäng” mätta endast inom Söta september tidsbegränsning (Enligt paragraf 2.1).

2.9. När du fortsätter spela på riktgt samlar du mer och mer “Ligapoäng”. Det finns ingen gräns för mängden poäng du kan samla.

2.10. De spelare som är I topp 25 på varje nivå I slutet av   , som satsade och spelade mest “Ligapoäng” inom tidsgränsen för Söta september (enligt paragraf 2.1), blir belönade med följande vinster, baserat på deras rankning:

  Icke VIP Bronze & Silver Gold & Platinum Diamond Total
1 €1,500 €2,000 €2,500 €4,000 €10,000
2 €1,000 €1,500 €1,750 €3,000 €7,250
3 €750 €1,000 €1,250 €2,000 €5,000
4 €500 €800 €1,000 €1,500 €3,800
5 €400 €600 €800 €1,000 €2,800
6 €300 €400 €600 €800 €2,100
7 €200 €250 €400 €600 €1,450
8 €180 €200 €300 €500 €1,180
9 €160 €190 €250 €400 €1,000
10 €150 €180 €200 €300 €830
11 €140 €160 €180 €250 €730
12 €130 €150 €160 €200 €640
13 €120 €140 €150 €180 €590
14 €110 €130 €140 €160 €540
15 €100 €120 €130 €150 €500
16 €90 €110 €120 €140 €460
17 €80 €100 €110 €130 €420
18 €70 €90 €100 €120 €380
19 €60 €80 €90 €110 €340
20 €50 €70 €80 €100 €300
21 €40 €60 €70 €90 €260
22 €30 €50 €60 €80 €220
23 €20 €40 €50 €70 €180
24 €15 €30 €40 €60 €145
25 €10 €20 €30 €50 €110
Total €6,205 €8,470 €10,560 €15,990 €41,225

 

2.11. Spelaren kan kolla in hans/hennes specifika information som kommer att innehålla dennes ackumulerade “Ligapoäng” i den specifika Winorama enbart, och se om han/hon är inkluderade i vinnartabellen. Vinnarspelarnas tabell kommer att inkludera spelarens namn, initialen av efternamnet, rankning i promotion och rankningens vinst. 

2.12. Vinnarna kommer att bli tillkännagivna på Winorama’s websida.

 

3. Villkor för att få ett pris

 

3.1. Endast ett konto per hushåll. Flerdubbla registreringar kommer att anses som missbruk och kommer automatiskt att göra vinster ogiltiga och resultera i avstängning av samtliga konton.

3.2. Innan utbetalning av eventuella vinster måste alla spelardetaljer på spelarens Winorama konto vara fullt verifierade och bevisade som äkta och spelaren måste även, inom fem (5) affärsdagar inom avslutet på turneringen, producera sådan giltig identifikation eller annan information eller dokumentation som Bolaget, enligt eget gottfinnande, finner nödvändig. De nödvändiga dokumenten ska inkludera, inter alia, bevis på din identitet, inklusive, giltigt ID-kort, kreditkort i ditt namn, adress, e-post för kontakt och giltigt telefonnummer. Ett underlåtande med detta resulterar i ogiltigförklarandet av vinnarens berättigande till mottagandet av ett pris.

 

3.3. Förändringar i en spelares detaljer efter vinst kommer inte att accepteras och vinsten blir ogiltig.

3.4. Winorama kommer att göra sitt yttersta för att kontakta och bekräfta spelarens personliga information om spelaren vunnit ett pris; emellertid, är det den vinnande spelarens personliga ansvar att kontakta kundtjänst/kontochefen för att göra anspråk på priset och tillhandahålla alla nödvändiga dokument. Om en spelare vunnit ett pris men inte lyckats kontaktat kundtjänst inom fem (5) arbetsdagar från turneringens slut så är spelaren inte berättigad till att motta priset.

3.5. Vi anser att din tur är din ensak. Vi håller alla våra medlemmars vinster och priser strikt konfidentiella och privata. Trots detta, så samtycker du till genom att acceptera något pris och/eller vinster, att i förskott ge ditt tillstånd till Bolaget att publicera vissa detaljer angående vinster för PR-ändamål, inklusive priset, vinnarens förnamn och initial av efternamn, land och ort. Tillika, kan Winorama användare som vinner ett pris bli ombedda att ge sitt tillstånd till att bli fotograferade, och, i sådant fall, får vi lov att publicera detta foto för marknadsföring, annonsering och i kampanjsyften utan ytterligare kompensation. Du medger också att du kommer att samarbeta med en representant för företaget i detta avseende.

3.6. Winorama förbehåller sig rätten att undersöka, avböja, upphäva eller låsa spelares konton om det finns misstanke om missbruk därtill.

3.7.  Kampanj Minispel är icke-överförbara, icke-överlåtbara, och är avsedda för personligt och individuellt bruk.

3.8. Enbart spelaren är ansvarig för att rapportera och betala eventuella skatter eller annan avgift på några priser och/eller vinster som du indriver från Bolaget till relevanta myndigheter.

 

4. Korrigeringar och/eller Avslut av Söta september

 

4.1. Winorama förbehåller sig rätten att ändra eller avsluta Söta september. I sådant fall blir alla vinster automatiskt ogiltiga.

4.2. Om Winorama beslutar efter eget gottfinnande att en Winorama användare har underlåtit att uppfylla något av Söta september användarvillkor och/eller Winorama's Användarvillkor och relaterad Regler, förbehåller sig Winorama rätten att säga upp användarens medverkan i Söta september.

 

5. General

 

Detta  Kampanjavtal har utarbetats på engelska. I händelse av avvikelser i betydelsen av översatta versioner av dessa Allmänna kampanjvillkor och den engelska versionen, skall innebörden av den engelska versionen äga företräde.

 

För frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.

 

Utfärdat den 2 September 2019

 Gäller tills vidare.